Булган аймгийн Булган сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

“МОНГОЛ НУМ СУМ” ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

      Монгол нум сум хөтөлбөрийг 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг сумын хэмжээнд 3 зорилтын хүрээнд 21 арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж энэ оны байдлаар төлөвлөгөөний хэрэгжилт 85 хувьтай хэрэгжсэн байна.
Хөтөлбөрийг сум орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжилтийг сайтар ханган ажиллах зорилгоор харьяа байгууллагын удирдлагууд сумын Засаг даргатай байгуулах бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээнд тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн болгон үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.

    Санал асуулга

    Булган сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

    Үр дүнг харуулах

    Вэб холбоос

    Цаг агаар