Булган аймгийн Булган сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

“ЭРҮҮЛ ИРЭЭДҮЙ” ХӨТӨЛБӨРИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

     Аймгийн ИТХ-аас батлан хэрэгжүүлж буй “Эрүүл ирээдүй” дэд хөтөлбөрийг сум орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор Булган сумын Засаг даргын Тамгын газраас эхний хагас жилийн байдлаар дараахь ажил үйлчилгээг хийгээд байна.

    Санал асуулга

    Булган сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

    Үр дүнг харуулах

    Вэб холбоос

    Цаг агаар