Булган аймгийн Булган сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2  ( 11 мэдээ )

Булган аймаг дахь Цагдаагийн газрын гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Б.Батчулуун

- Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн оролцсон гэмт хэрэг ямар байгаа бэ?

- 2019 онд хүүхэд холбогдсон гэмт хэрэг 14 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн 2018 оны мөн үетэй харьцуулахад 2.8 дахин өссөн тоо мэдээтэй байна. Энэ тоо мэдээний хувьд бол нуугдмал байсан гэмт хэргийг илрүүлсэн, хүүхдүүдэд сөрөг хандлага бий болох, цаашлаад дахин давтан гэмт хэрэг үйлдэхийг таслан зогсоосон хэлбэр юм.  Дээрх гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдүүдэд 14 хоног тутам зан үйлийг өөрчлөх, нөлөөллийн сургалтыг мэргэжлийн сэтгэл зүйч, холбогдох байгууллагын ажилтан, алба хаагч нартай хамтран зохион байгуулсан нь үр дүнгээ өгч дээрх хүүхдүүдээс дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон хүүхэд бүртгэгдээгүй.

Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ямар, ажил арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа бэ?

- Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нийгмийн хандлагыг өөрчлөх зорилгоор олон сайхан аян, ажил арга хэмжээ зохион байгуулсан билээ. Жишээлбэл: цахим орчинд хүүхэд хамгааллын чиглэлээр UNFRIEND, эцэг эхийн үлгэр дурайлалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Зөв тусгал” аян зэргийг нэрлэж болох юмаа. Дээр хэлсэнчлэн аян арга хэмжээнүүдийн хүрээнд тухайн гэмт хэргүүд бүгд улсын хэмжээнд буурсан эерэг үзүүлэлттэй байгаа нь иргэдийн оролцоо гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд маш их нөлөөтэй байгааг харуулж байгаа юм.

Дээрх арга хэмжээнүүдийг мөн аймгийн хэмжээнд тухай бүр иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоо дэмжлэгтэй үр дүнтэй зохион байгуулсан. Хамтран ажилладаг хүүхдийн төлөө болон нийгмийн сайн сайхны төлөө үргэлж хамт байдаг та бүхэндээ талархал илэрхийлье.

Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнээс дурдвал?

- Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалт, мэдээлэл, тэмцээн уралдааныг цагдаагийн газраас холбогдох байгууллагуудтай хамтран тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байгаа билээ.

Хүүхдийг зам тээврийн осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ерөнхий боловсролын сургууль орчмын замын тэмдэг, тэмдэглэлд үзлэг шалгалт хийж Булган аймгийн Булган сумын 5-р багт байрлах ерөнхий боловсролын Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль, 2-р цэцэрлэгийн замд сургууль орчмын бүс эхлэл, төгсгөл тэмдэг тус тус 2 ширхэг, явган хүний гарц 2 ширхэг, хурд сааруулагч 2 ширхэг, Спортын дунд сургуулийн замд сургууль орчмын бүс эхлэл, төгсгөл тэмдэг тус тус 2 ширхэг, явган хүний гарц 1 ширхэг, Эрдмийн өргөө сургуулийн арын зам болон 6-р цэцэрлэг, 1-р цэцэрлэг орчмын замд 2-р цэцэрлэгийн замд сургууль орчмын бүс эхлэл, төгсгөл тэмдэг тус тус 2 ширхэг, хурд сааруулагч 2 ширхэг, явган хүний гарц 1 ширхэг, 3-р сургуулийн замд явган хүний гарц  тэмдэг 1 ширхэг, сургууль орчмын бүс эхлэл, төгсгөл тэмдэг тус тус 2 ширхэг, 4-р цэцэрлэгийн замд хурд сааруулагч 1 ширхэг, явган хүний гарц 1 ширхгийг тус тус  булган сумын тохижилт үйлчилгээний  ангиар хийлгүүлсэн. Спортын дунд сургуулийн замд сургууль орчмын бүс тэмдэг байхгүй байсныг 7/02 албан шаардлага хүргүүлэн тус бүр 2 ширхэг сургууль орчмын бүс эхлэл, төгсгөл тэмдгийг байршуулсан. “School Police” эргүүлийн ЕБС-ийн захиргаатай хамтран зохион байгуулан мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран 16 сум, 1 тосгоны хүүхэд хамгааллын  “Хамтарсан баг”-ийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Тус зөвлөгөөний үеэр гишүүдийг салбар салбараар нь хуваан тус бүрд нь чадавхжуулах сургалт зохион байгуулсан нь онцлог болсон.

Мөн “Өсвөрийн сэргийлэгч-2019” тэмцээнийг аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэмжлэгээр 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр 11 бүлгэмийг оролцуулан зохион байгуулан эхний гурван байранд шалгарсан бүлгүүдэд өргөмжлөл мөнгөн шагнал гардуулан түрүүлсэн Ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургуулийн “junior police” багийн материалыг Монгол улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд хүргүүлсэн.

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр Булган сумын иргэдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Хүүхэд хамгаалагч” төслийн талаар мэдээлэл хийж нээлтийн үйл ажиллагааг Цогтхунтайжын талбайд зохион байгуулсан.

Хүүхэд хамгаалагч төсөл хэрхэн хэрэгжиж байгаа вэ?

- “Хүүхэд хамгаалагч” төслийг  цагдаагийн газрын ахмадын зөвлөлд танилцуулан 2  ахмад ажилтанг өөрсдийнх нь хүсэлтээр сайн дурын үндсэн дээр сонгон шалгаруулан Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газруудын дарга нар  “Хүүхэд хамгаалагч” эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх 2 ахмад ажилтантай хамтран ажиллах “Дөрвөлсөн гэрээг” байгуулан үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Аймгийн эрүү хэв журмын нөхцөл байдал, сургууль, цэцэрлэгийн байршилтай холбогдуулан Булган сумын 5,6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт “Хүүхэд хамгаалагч” эргүүлүүд  үүрэг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд өдөр тутам Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн нар мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж байна. “Хүүхэд хамгаалагч” эргүүлд ажиллаж байгаа 2 иргэнийг чадавхжуулах чиглэлээр цагдаагийн газраас 4 удаа сургалт, мэдээлэл өгч ажилласан. Аймгийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраар хүүхэд хамгаалагч төслийн хүрээнд 15 ширхэг хантаазны зардлыг шийдвэрлэн сайн дурын эргүүлд 10 иргэнийг нэмж ажиллуулж байна.

“Сэргийлэгч хүү зөвлөгч охин” хэмээх багтай болсон байсан. Энэ багийн талаар мэдээлэл өгөхгүй юу?

- Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэмжлэгтэйгээр “Сэргийлэгч хүү, Зөвлөгч охин”-ы багтай болж насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд сургалт мэдээлэл өгөх нийтийг хамарсан баяр ёслолын арга хэмжээгээр ашиглаж байна. “Эх үрсийн баяр”-ын арга хэмжээний үеэр, Сэргийлэгч хүү, Зөвлөгч охин, хүүхэлдэйн баатрын дүр, “Хүүхэд хамгаалагч” нарын хамтаар өртөөчлөн хүүхдийн аюулгүй байдлыг ханган ажилласан.

-       Энэ жилийн баяр наадмын үеэр хүүхдүүдийн гарт байсан бугуйвч ямар арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн ажил вэ? Танай байгууллагаас зохион байгуулан хэрэгжүүлсэн гэж сонсож байсан юм.

- Улсын баяр наадмын үеэр хүүхдүүд тэр дундаа бага насны хүүхдүүд эцэг эхээсээ төөрөх явдал байнга гардаг тийм учраас  хүүхдийг болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 500 ширхэг эцэг эхийн гар утасны дугаар бүхий гарын бугуйвчийг тараан ажилласан. Үүний үр дүнд 3 хүүхэд эцэг эхээсээ төөрсөн нь өмнөх оны баяр наадмын үетэй харьцуулахад 70 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан. Мөн баяр наадмын үеэр хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 10 оюутан цагдааг тодорхой хэмжээнд урамшуулан ажиллуулсан нь үр дүнгээ өгч хүүхэдтэй холбоотой гэмт хэрэг, зөрчил бүртгэгдээгүй.

Сургуулийн орчин дахь хүүхэд хамгаалал ямар байгаа вэ?

- Улсын хэмжээнд зохион байгуулагддаг “Хичээлийн шинэ жил” арга хэмжээний хүрээнд Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 21 ерөнхий  боловсролын сургууль болон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал, Боловсрол соёл урлагийн газрын дарга, Цагдаагийн газрын дарга нар сургуулийн орчинд гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Гурвалсан гэрээ байгуулсан бөгөөд энэ арга хэмжээний үеэр  2018 онд байгуулсан гэрээний заалтыг амжилттай хэрэгжүүлсэн 6 сургуульд цагдаагийн газрын даргаас “Талархал” хадгалуулсан. 2019 онд сургуулийн орчинд аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг зөрчил бүртгэгдээгүй байна.

Сумдад ажиллаад ирсэн. Ямар ажлуудыг зохион байгуулж ажилласан бэ?

- “Уураар биш ухаалгаар шийдвэрлэе” сэдэвт нөлөөллийн арга хэмжээний төлөвлөгөө  цагдаагийн газраас санаачлан гаргаж аймгийн засгийн даргаар 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр батлуулан  14 сум 1 тосгоны хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал,  хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай хууль зэрэг сэдвүүдээр сургалт, хэлэлцүүлгийг 1329 төрийн алба хаагч, малчин иргэд, 570 сурагчид нийт 1829 хүн хамруулан зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээний хүрээнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нийгмийн хандлагын өөрчлөх иргэд цагдаагийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор сум бүрд азтан тодруулж урлагийн тоглолт толилуулсан нь иргэдийн талархалыг хүлээсэн арга хэмжээ болсон.

“Ойлгоё Хүндэлье” аяны хүрээнд аймгийн Цагдаагийн газраас ямар ажил зохион байгуулан ажилласан бэ?

- Улсын хэмжээнд “Ойлгоё Хүндэлье” арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан аймгийн ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “ГОЁ ХҮН” уриатай EVENT зохион байгуулан иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан, залуу гэр бүлүүдийг оролцуулан  гэр бүлийн талаар олон сайхан сэдвийг нээлттэй ярилцсан. Мөн цагдаагийн газраас дээрх арга хэмжээг сурталчлах зорилгоор 15 айл өрхөд арга хэмжээний лого бүхий цагийг гардуулан гэр бүлийн үнэ цэнэ сэдвээр яриа хийсэн. Яагаад гэр бүл гэж яриад байгаа нь хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил авах анхны орон зай бол гэр бүлийн орчин байдаг. Тухайн хүүхдийн зан төлөвтэй гэр бүлийн уур амьсгал шууд холбоотой байдаг юм.

Хүүхдүүд гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож байгаа шалтгаан нөхцөлийг та хэрхэн харж байгаа бэ?

- Хүүхдээс гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох, хохирох шалтгаан нөхцөлийн хувьд архи согтууруулах ундааны хэрэглээ, гэр бүлийн байдал, нэг нэгнээ даган дуурайдаг боловч хамгийн гол шалтгаан бол эцэг эх асран хамгаалагч нарын хараа хяналтгүй сул байгаатай шууд холбоотой. Тийм учир эцэг эхчүүд маань хараа хяналтаа сайжруулан үр хүүхдээ хаана, хэнтэй юу хийж яваа талаар мэддэг мөн цахим орчин хэрхэн хэрэглэж байгаад нь хяналт тавьдаг байх шаардлагатай байна. Эцэг эхчүүд бүгдээрээ хүүхдүүдээ нийгэмдээ сайн сайхан хүн , зөв хүн болоод эх орондоо ихийг хийж бүтээгээсэй л гэж хүсдэг шүү дээ тэгвэл муу хүүхэд гэж ойлголт байхгүй янз бүрийн зүйлээс болж сэтгэл санаа үг үйлдэл нь өөрчлөгдөж эхэлдэг тэр үед нь эцэг эхчүүд маань ярилцаж буруу зөвийг өөрт нь ойлгогдох байдлаар тайлбарлаж өгөх нь илүү үр дүнтэй түүнээс биш хүүхдээ гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон хойно яах уу гэхээс өмөн л бид ажиглаж найз нөхөд шиг нь бүх зүйлийг ойлгож сэтгэл санаа, бодлыг нь хуваалцаж байх хэрэгтэй аливаа зүйлд болоод өнгөрсөн хойно нь арга хэмжээ авахдаа биш урьдчилан харж мэдэрч сэргийлж байх нь үр дүнтэй гэдгийг бид бүгдээрээ сайн мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бид хүүхдүүдийнхээ зөв тусгал нь байцгаая гэж уриалмаар байна аа.

Ярилцсанд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье.

 

дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын зөвлөн туслах баг Булган Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, төр төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, хууль, тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад зөвлөн туслаж ажиллаа.

дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа ажлын талаар Засаг даргын орлогч Б.Одхүүтэй дараахь товч ярилцлага хийв.

 

дэлгэрэнгүй

Сумын Засаг даргатай хийсэн ярилцлага.

дэлгэрэнгүй

Лабораторийн ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ авахаар боллоо.

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1   2  ( 11 мэдээ )

Санал асуулга

Булган сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Цаг агаар